Начало » Какво е Емоционално Фокусирана Терапия?

Какво е Емоционално Фокусирана Терапия?

Емоционално фокусираната терапия е дълбинен терапевтичен метод за двойки, семейства и индивиди, който е насочен към създаване на емоционална близост и усещане за безопасност в отношенията, което е основата на всяка любяща и смислена връзка. Методът е разработен в началото на 80-те години от Сю Джонсън и нейни колеги в Отава, Канада. От тогава до днес Сю Джонсън усъвършенства и утвърждава метода, като днес той е признат за един от най-добре проучените, ясно очертани и емпирично утвърдени подходи.

Когато връзката е в криза и двойката влезе в своя „негативен танц“, започват, както Сю Джонсън ги нарича, „Демоничните диалози“. Тогава единият партньор започва да се оплаква и критикува, а другият да се защитава и да се опитва да излезе от ситуацията. Тези ситуации са толкова завладяващи, че кара партньорите да се виждат като врагове.

Eмоционално фокусираният терапевт помага на партньорите да видят тези обичайни негативни модели на поведения и да разберат как се случват недоразуменията в комуникацията им. По този начин те осъзнават нуждата си от това да бъдат емоционално достъпни един за друг и така да изградят сигурна връзка помежду си.

Така EФT показва, че любовта идва от чувството, че вашият партньор е емоционално достъпен за вас и че вие сте специални и важни един за друг.

Какво е Емоционално фокусирана терапия според самата Сю Джонсън?