Цени за психотерапия

Психотерапевтичен план за двойки

Годишен план:

Дванадесет вноски – 12 x 600 лв.
Една вноска – 6900 лв.

Включва 50 посещения за периода от 1 година

Едно посещение на седмица

Времетраене на всяко посещение – 90 мин.

Шестмесечен план:

Шест вноски – 6 x 600 лв.
Една вноска – 3300 лв.

Включва 25 посещения за периода от шест месеца

Едно посещение на седмица

Времетраене на всяко посещение – 90 мин.

Психотерапевтичен план за семейства

Годишен план:

Дванадесет вноски – 12 x 700 лв.
Една вноска – 8050 лв.

Включва 50 посещения за периода от 1 година

Едно посещение на седмица

Времетраене на всяко посещение – 90 мин.

Шестмесечен план:

Шест вноски – 6 x 700 лв.
Една вноска – 3850 лв.

Включва 25 посещения за периода от шест месеца

Едно посещение на седмица

Времетраене на всяко посещение – 90 мин.

Можете да заявите своя план чрез формата по-долу:

Изберете предпочитан план:

Споделете: