Вася Иванова – семеен психотерапевт

За българското семейство

Пълна конфиденциалност

в София или онлайн

Vivas Therapy
VT

Вася Иванова

Вася е специалист психотерапевт с дългогодишен опит в индивидуална, семейна, групова психотерапия. Методът, който истински кореспондира със същността й е “Емоционално фокусирана терапия”. С него Вася Иванова лесно комбинира дълбоките си познания и емоционална интелигентност и предлага на клиентите си, освен професионализъм, и искрено човешко отношение.

Емоционално фокусираната терапия

Eмоционално фокусираният терапевт помага на партньорите да видят тези обичайни негативни модели на поведения и да разберат как се случват недоразуменията в комуникацията им. По този начин те осъзнават нуждата си от това да бъдат емоционално достъпни един за друг и така да изградят сигурна връзка помежду си.

.

VT

Терапевтична работа

Фокус в терапията във Vivas Therapy е постигането на баланс в семейството, като се поставят основите на една сигурна, взаимно уважаваща се връзка. Оказвам помощ на хора при различни проблеми във взаимоотношенията в различни житейски етапи:

Конфликти в двойката и семейството

Помощ при решаване на проблеми и оказване на подкрепа така, че след това да се справите сами.

Семейно консултиране и планиране

Идентифициране на проблеми и поставяне на насоки за разрешаването им..

Справяне с трудни ситуации

Когато в семейството има смърт, болен човек, развод, насилие и други трудни ситуации.

Затруднения при деца и тийнейджъри

Консултиране на родителите при социални, емоционални, поведенчески и умствени затруднения при деца.

VT

Защо Vivas Therapy?

В своя житейски и професионален път срещнах много нещастни хора, видях много разрешени проблеми и още повече хора, които си върнаха увереността, че могат да се справят. Тези предизвикателства ми дават сили да продължа мисията си да помагам на българското семейство.

Здрава връзка

Винаги работя за заздравяване на връзката между хората и за подобряване на комуникацията.

Автентична методика

Работя по автентична методика, която съчетава изпитани методи адаптирани към съвременната нужда на семейството.

Подкрепа за бъдещето

Не се съсредоточавам единствено върху конкретните проблеми, а и върху създаване на трайни навици за разпознаване и разрешаване на проблемите.

Баланс в семейството

Балансираните взаимоотношения градящи се на взаимно уважение и доверие са основата, върху която се гради здраво семейство.

Разбиране

Разбирам проблемите в съвременното българско семейство и помагам на членовете му да намерят разбиране за самите себе си и помежду си.

Огромно улеснение

Разрешаването на проблемите е дълг и труден процес. Когато има кой да ви води, разбира и напътства, той се улеснява неимоверно.

Искате ли да изградите любяща и смислена връзка?

VT

Терапевтични планове

Щастието в семейството е безценно. Постигането му е дълъг път, в края на който има единствено удовлетворение.
Психотерапевтичен план за двойки

Годишен план:

Дванадесет вноски – 12 x 500 лв.
Една вноска – 5500 лв.

Включва 50 посещения за периода от 1 година

Едно посещение на седмица

Времетраене на всяко посещение – 90 мин.

Шестмесечен план:

Шест вноски – 6 x 500 лв.
Една вноска – 2750 лв.

Включва 25 посещения за периода от шест месеца

Едно посещение на седмица

Времетраене на всяко посещение – 90 мин.

Психотерапевтичен план за семейства

Годишен план:

Дванадесет вноски – 12 x 600 лв.
Една вноска – 6600 лв.

Включва 50 посещения за периода от 1 година

Едно посещение на седмица

Времетраене на всяко посещение – 90 мин.

Шестмесечен план:

Шест вноски – 6 x 600 лв.
Една вноска – 3300 лв.

Включва 25 посещения за периода от шест месеца

Едно посещение на седмица

Времетраене на всяко посещение – 90 мин.

VT

Ново в блога

Полезни статии за семейството, взаимоотношенията и терапията.
Полезни статии
Полезни статии

Очаквайте скоро полезни статии за ЕФТ, терапия за семейства и двойки, полезни четива за връзките и взаимоотн…

VT

Връзка с мен

Vivas Therapy се намира на удобно място в центъра на София, с работно време от 08:00 ч. до 18:00 ч. (от понеделник до петък). Пишете ми или се свържете с мен по предпочитан от вас начин:
Телефон:

0894 404 405

Адрес:

София, кв. Лозенец, бул. Свети Наум 4

Социални мрежи: