Подкрепяща група за съвременната жена


“Да се срещнем с вълнението от това да се свържем в една защитена, приемаща и подкрепяща среда и да успеем да се отдадем на личният път на своето самоутвърждаване, като едни достойни и любящи жени на нашето време.”

 Като жени в съвременният свят живеем с постояно усещане за очаквания, на които все по-трудно можем да отговорим, а това ни кара да се чувстваме все по-объркани и самотни. Нуждата от близост и усещането за споделеност все повече се засилва.  Налага се да се справяме с толкова много чувстава, които дори ни е трудно да разпознаем. В тази група ви предлагаме да обърнете поглед първо към себе си, като човек със своите нужди, нагласи и чувства, и второ като жена, която иска да преоткрие своя личен баланс в различните си житейски роли. 

Заедно ще работим за свързването ви с вашето женско начало, за да преоткрием нежността и мъдростта, която извира от вас. Така ще достигнете до импулса, който е нужен, за да започнете своя път към промяната, от която се нуждаете.


Как групата ще ми помогне? 

В тази група ще постигнете по-дълбоко осъзнаване на себе си като жена със своите нужди, чувства и нагласи. През опита на групата ще разберете как взаимодействате с другите жени и как се отразявате в тях. Ще се научите и ще практикувате по здравословен начин как да приемате подкрепата на други жени в безопасна споделяща среда.

Основният фокус в групата ще бъде върху отчуждението и чувството на самота в начина, по който преживяваме живота си на жена. Ще обърнем внимание на всички вярвания, които ви пречат и не ви позволяват да разгърнете потенциала си и да усещате свободата на решенията си

В процеса на работа ще придобиете чувство за принадлежност и приемане.

      Участниците в групата ще имат възможност да работят по теми, които вълнуват жените в наши дни. Например:

 • Как да се грижа за себе си?
 • Партньорски отношения
 • Майчинство
 • Баланс между семейство и кариера
 • Професионална реализация

Жената има нужда от женска група, в която да търси това, което й липсва, защото всички ние сме свързани.

Относно нашите срещи 

Групата  се събира два пъти месечно за 2 астрономически часа

На срещите ни ще се предостави подкрепа в НЕосъдителна обстановка, където всяка от участващитеще има възможността да обсъди темата на вечерта или всеки въпрос, който е от значение за  нейната ситуация. 

Донесете само своите притеснения, въпроси, отворени умове и топли сърца!


Кои са фасилитаторите на групата?

Групата се води от обучени психотерапевти. Те ще съблюдават групата да спазва стандартните правила и членовете и да проявяват взаимно уважение по време на процеса. 

ВОДЕЩИ:

Вася Иванова: Семеен психотерапевт, за повече информация тук.

Радка Богомилова: Психолог, психодрама-асистент, обучаващ се магистър по Социална и Криминална Психология.

Основни правила за групата

 • Каквото се споделя в групата, остава в групата. Конфиденциалността е основно правило!
 • Изслушване! Всеки може да говори, само ако иска, не е задължително. 
 • Всякакви чувства са приети. Няма грешни чувства. 
 • Държим се с другите така както искаме да се държат с нас. 
 • Уважение към поставената тема на срещата.
 • Уважение към фасилитатора.

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ:

СТАРТ: 10 ноември 2020г.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 6 месеца

ФОРМАТ: 2 срещи месечно по 2 часа всяка

БРОЙ НА УЧАСТНИЦИТЕ: 10 максимум

ТАКСИ: 90 лева / месец     

МЯСТО: бул.Св.Наум 4, гр. София 

РЕГИСТРАЦИЯ: на тел.0894404405 или 0878130066

Политика за анулиране

Не се заплаща такса при отмяна в рамките на 48 часа или повече преди срещата на групата. При анулиране в рамките на по-малко от 24 часа преди срещата има 100% такса. 

 ** Вашето присъствие означава много за всеки един член от групата и те ще разчитат на подкрепата ви. Така че, моля да се присъедините към нас, само ако бихте присъствали на почти всяка среща.**

Споделете: