Начало » Услуги » Терапия за семейства

Терапия за семейства

Искате да имате едно хармонично и щастливо семейство?

Ето какво можете да постигнете, идвайки на терапия:

  • Ще започнете да разбирате как начина на общуване помежду ви влияе на всеки един член от семейството.
  • Ще можете да поставяте граници в семейството и на семейството така, че всички да се чувстват спокойни и на мястото си.
  • Ще разпознавате кога някой член от семейството има нужда от подкрепа и как да му я давате.
  • Ще се научите как да подкрепяте през приемането и обичта си.
  • Ще се научите на гъвкавост и приемане, когато се налага да преминавате през трудни житейски ситуации.
  • Ще се чувствате свързани и принадлежащи.

Често семействата страдат от конфликтни ситуации или враждебност помежду си. Родителите и децата могат да се чувстват така, сякаш не получават необходимото уважение, за да поддържат здрави взаимоотношения, или може би връзката между двама или повече членове просто не съществува.

Като семеен терапевт помагам да се създаде среда на безопасност и приемане, където всеки член може да бъде чут, разбран и утвърден. Тъй като се фокусирам върху индивидуалните опасения на всеки един от семейството, предлагам метод, който ще позволи на членовете му да се разбират по-добре помежду си и да разкрият емоциите, които подхранват негативните модели на комуникация.

Семействата, които посещават терапията заедно, усвояват умения, необходими за формиране на сигурна, утвърждаваща среда, в която родителите и децата могат да общуват помежду си и да решат проблемите си по здравословен и взаимно уважаващ начин.